Basamaklarının toplamı, Basamak sayısına eşit olan Sayıları Bulmak

Merhabalar ödev listemizden devam ediyoruz. Şimdiki sorumuz:
Kullanıcının girdiği sayının Basamaklarının toplamı, basamak sayısına eşit olup olmadığını bulan ve ekrana yazdıran programı yazınız. Örneğin 102 tamsayısında basamaklarının toplamı 1+0+2=3 tür.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi;
      Console.WriteLine("Lütfen Sayıyı Giriniz");
      sayi= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      string sayis;
      sayis = Convert.ToString(sayi);
      int sayac=1, onluk=1;
      while (sayi/onluk>1)
      {
        onluk = onluk * 10;
        sayac++;
      }
      int a, degisken = 0, toplam = 0 ;
      while (degisken < sayac)
      {
        a = Convert.ToInt32(sayis.Substring(degisken, 1));
        toplam = toplam + a;
        degisken++;
      }
      if (toplam==sayac){
        Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının Basamakları toplamı, basamak sayısına eşittir. ");
      }
      else{
        Console.WriteLine("Girdiğiniz sayının Basamakları toplamı, basamak sayısına eşit değildir. ");
      }
      }
    }

  }

Leave a Reply