C# Açı Bırımlerı Çevırme

  • Dereceden Radyana
  • Dereceden Grada
  • Radyandan Dereceye
  • Radyandan Grada
  • Graddan Dereceye
  • Graddan Radyana

Açı birimlerini çevirmek için sizlere küçük bir program hazırladım tüm çevirmeler için kullandığım formül Derece/180=Grad/200=Radyan/Pi Sayısı formülüdür. Diğer çevirmeler için yine aynı şekilde arttırabilirsiniz.

aci-birim-cevirme

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Dereceden Radyana Çevirme
if (radioButton1.Checked==true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x / 180)*Math.PI).ToString();
}
//Dereceden Grada Çevirme
if (radioButton2.Checked == true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x*200)/180).ToString();
}
//Radyandan Dereceye Çevirme
if (radioButton3.Checked == true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x * 180)/Math.PI).ToString();
}
//Radyandan Grada Çevirme
if (radioButton4.Checked == true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x * 200) / Math.PI).ToString();
}
//Graddan Dereceye Çevirme
if (radioButton5.Checked == true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x * 180) / 200).ToString();
}
//Graddan Radyana Çevirme
if (radioButton6.Checked == true)
{
double x = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
label2.Text = ((x * Math.PI) / 200).ToString();
}
}
}
}

Leave a Reply