En Küçük ve En Büyük Sayıları Bulmak C#

Klavyeden girilen 5 sayıyı bir sayiDizileri[] isimli tamsayı tipinde bir diziye atayan ve DiziMax() – Dizideki elemanların içerisindeki en büyüğünü bulan, DiziMin() – Dizideki elemanların içerisindeki en küçüğünü bulan-metotlarını çalıştıran ve bu metotlardan gelen değerleri sırasıyla enKucuk ve enBuyuk değişkenlerine atayarak bu değişkenleri ekrana yazan bir C# konsol uygulaması yazınız.

using System;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication9
{
    class MainClass
	{
		public static void Main (string[] args)
		{
			int[] sayidizisi = new int[5];
			for (int i = 1; i <=5; i++) {
				Console.Write (i + ". sayiyi giriniz: ");
				sayidizisi[i-1]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
			}
			DiziMax(sayidizisi);
			DiziMin (sayidizisi);
		}

		public static void DiziMax(int[] arraynumbers){
			int enbuyuksayi=arraynumbers[0];
			for(int i=1;i<5;i++){
				if (arraynumbers [i] > enbuyuksayi) {
					enbuyuksayi = arraynumbers [i];
				} 
			}
			Console.WriteLine ("En buyuk sayi:" + enbuyuksayi);
		}

		public static void DiziMin(int[] arraynumbers){
			int enkucuksayi=arraynumbers[0];
			for(int i=1;i<5;i++){
				if (arraynumbers [i] < enkucuksayi) {
					enkucuksayi = arraynumbers [i];
				} 
			}
			Console.WriteLine ("En kucuk sayi:" + enkucuksayi);
		}
	}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir