Harshad Sayılarını Bulmak C#

Rakamlarının toplamına tam olarak bölünebilen pozitif bir sayıya Harshad sayısı(Harshad number) denir. 24 bir harshad sayısıdır çünkü; 24, 2+4=6 sayısına tam olarak bölünür. Aynı şekilde 192 sayısı da bir harshad sayısıdır; 192, 1+9+2=12 sayısı 192 sayısına kalansız bölünür. Yukarıdaki bu bilgiye göre, klavyeden kullanıcının girdiği bir sayının Harshad sayısı olup olmadığını kontrol eden ve “192 bir harshad sayısıdır…” veya ” 193 sayısı bir harshad sayısı değildir…” şeklinde uyarı veren bir C# konsol uygulaması yazınız.

using System;
namespace Cagdas2
{
	class MainClass
	{
		public static void Main (string[] args)
		{
			int sayi;
			Console.WriteLine("Lütfen Sayıyı Giriniz");
			sayi= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
			string sayis;
			sayis = Convert.ToString(sayi);
			int sayac=1, onluk=1;
			while (sayi/onluk>1)
			{
				onluk = onluk * 10;
				sayac++;
			}
			int x, degisken = 0, toplam = 0 ;
			for (int i=1; i
			

Leave a Reply