İlk N basamak rakamların toplamı, son N basamağındaki rakamların toplamına eşit olan sayılar

Sorumuz;
İlk N basamağındaki rakamların toplamı, son N basamağındaki rakamların toplamına eşit olan 2N basamaklı tamsayılar elde edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin 1230 tamsayısı; 4 basamaktan oluşmakta ve ilk 2 basamağının toplamı (1+2=3), son iki basamağının toplamına (3+0) eşittir. Bu özelliğe sahip 1000-9999 arasındaki tamsayıların listesini ekrana bastıran programını yazınız.

Kodlarımız;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1000; i <= 9999; i++) { string sayis; sayis = Convert.ToString(i); int ondalik = 1,sayac=1; while (i / ondalik > 1)
        {
          ondalik = ondalik * 10;
          sayac++;
        }
        int sayi1,sayi2,sayi3,sayi4;
        sayi1 = Convert.ToInt32(sayis.Substring(0, 1));
        sayi2 = Convert.ToInt32(sayis.Substring(1, 1));
        sayi3 = Convert.ToInt32(sayis.Substring(2, 1));
        sayi4 = Convert.ToInt32(sayis.Substring(3, 1));
        if (sayi1 + sayi2 == sayi3 + sayi4)
        {
        Console.WriteLine(i);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Eğer biraz farklılık yaratmak istiyorsanız sayi1, sayi2, sayi3, sayi4 kullanılan yerde bir döngü kullanabilirsiniz en sade haliyle yazmak istedim. İyi çalışmalar

Leave a Reply