son N basamağındaki rakamların toplamına eşit olan sayılar